Bod č.86.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červen 2014

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX