Bod č.4.:

TAJ/1 - Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO P2

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX