Bod č.10.:

TAJ/2 - Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2015

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán jednání ZMO P2 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX