Bod č.9.:

EAP/2 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2015, rozpočtový výhled na roky 2016-2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (obsah)
Příloha č.2 (seznam zkratek)
Příloha č.3 (komentář)
Příloha č.4 (tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX