Bod č.8.:

EAP/3 - Účelové vázání finančních prostředků ve FRR pro rok 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (účelové vázání fin. prostředků)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX