Bod č.7.:

EAP/4 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2014 - RO č. 17/2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (navýšení příjmů z cizích daní-dopis z MmP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX