Bod č.21.:

OVV/2 - Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č.3 Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO)
Příloha č.2 (výpis z KN)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX