Bod č.3.:

FO/1 - 25. rozpočtové opatření roku 2014 - úprava rozpočtu výdajů Odboru dopravy a životního prostředí

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (25. RO)
Důvodová zpráva (25. RO)
Příloha č.1 (25. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (25. RO žádost ODŽP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX