Bod č.13.:

ÚKEP/8 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OHL ŽS, a.s. v rámci projektu „Rozvoj PVTP – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:604 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX