Bod č.4.:

FO/2 - 26. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (26. RO)
Důvodová zpráva (26. RO)
Příloha č.1 (26. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (26. RO - rozp. opatření MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX