Bod č.5.:

FO/3 - 27. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na projekt „Podpora stand. orgánů soc.- právní ochrany dětí MMP a ÚMO 1–4

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (27. RO)
Důvodová zpráva (27. RO)
Příloha č.1 (27. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (27. RO - RO MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX