Bod č.6.:

FO/4 - 28. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace určené na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (28. RO)
Důvodová zpráva (28. RO)
Příloha č.1 (28. RO - rozp. opatření )
Příloha č.2 (28. RO - RO MMP)
Příloha č.3 (28. RO - Rozhodnutí PK)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX