Bod č.7.:

FO/5 - 29. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na úhradu výdajů na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (29. RO)
Důvodová zpráva (29. RO)
Příloha č.1 (29. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (29. RO - rozp. opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX