Bod č.8.:

FO/6 - 30. rozpočtové opatření roku 2014 - převod fin. prost. z rozp. MMP do rozp. MO 3 – převod dlužných částek za nájemné a ost. služeb

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (30. RO)
Důvodová zpráva (30. RO)
Příloha č.1 (30. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (30. RO - usn. RMP č. 1169/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX