Bod č.9.:

FO/7 - 31. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fina. prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 - dotace na rekonstr. vnitrobloku ul. L. Pika

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (31. RO)
Důvodová zpráva (31. RO)
Příloha č.1 (31. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (31. RO - usn. RMP č.1051/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX