Bod č.10.:

FO/8 - 32. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace na realizaci projektů zateplení 61. MŠ a 70. MŠ

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (32. RO)
Důvodová zpráva (32. RO) (*)
Příloha č.1 (32. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (32. RO - návrh usn. RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX