Bod č.11.:

FO/9 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2015, rozp. výhled v letech 2016 až 2018 a tvorby a použití fondů v roce 2015

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh rozpočtu 2015 - tabulk. část)
Příloha č.2 (Návrh rozpočtu 2014 - komentář)
Příloha č.3 (Návrh rozpočtu 2015 - schv. fin. vztah)
Příloha č.4 (Návrh rozpočtu 2015 - upr. fin. vztah)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX