Bod č.19.:

OMAJ/2 - Svěření pozemků v k.ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO Plzeň 3 č. 389 ze dne 7.10.2014)
Příloha č.2 (katastrální mapa)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX