Bod č.12.:

FO/10 - Žádost o změnu účelu schválené dotace Asociaci pro pomoc handicapovaným dětem (IČ: 22845798)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Př. 1 - usn. ZMO 3 č. 37/2014)
Příloha č.2 (Př. 2 - žádost o změnu účelu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX