Bod č.13.:

FO/11 - Stanovení pravidel pro vyplácení měsíčních odměn a předsedům a členům výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Př. 1 - nařízení vlády)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX