Bod č.14.:

FO/12 - Odměny za II. pololetí roku 2014 pro předsedy a členy výborů a komisí - nezastupitele

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Př. č. 1 - Odměny výbory) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Př. 2 - Odměny komise) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX