Bod č.15.:

FO/13 - 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - převod zvýšeného podílu na daních do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (33. RO)
Důvodová zpráva (33. RO)
Příloha č.1 (33. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (33. RO - dopis nám. primátora)
Příloha č.3 (33. RO - žádosti ved odb.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX