Bod č.16.:

FO/14 - Poskytnutí dotace spolku Ulice-Agentura sociální práce o. s. z rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Př. 1 Návrh odboru služeb)
Příloha č.2 (Př. 2 - žádost o dotaci)
Příloha č.3 ( Př. 3 - část usn. ZMO 3 37)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX