Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 33. a 1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (Plnění usnesení - 17.9.2014)
Důvodová zpráva č.2 (Plnění usnesení - 5.11.2014)
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 - 17.9.2014) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 - 5.11.2014) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:17 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX