Bod č.4.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Návrh usnesení č.1 (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 - dodatek )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:18 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX