Bod č.6.:

MST1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:20 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX