Bod č.10.:

RMO1/2 - Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2015

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh termínů Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Informativní zpráva - návrh termínů)
Příloha (Termíny 2015 - přehled)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:24 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX