Bod č.11.:

ST1/4 - Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení paušální částky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:25 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX