Bod č.19.:

ST1/5 - Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2014

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zprávy o činnosti výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti - Kontrolní výbor)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti - Finanční výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:33 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX