Bod č.20.:

ST1/6 - Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2015

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plány práce výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Plán práce - Kontrolní výbor)
Příloha č.2 (Plán práce - Finanční výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:34 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX