Bod č.17.:

FO/15 - 34. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace z FŽP MP do rozpočtu MO 3 pro 63.MŠ

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (34. RO) (*)
Příloha č.1 (34. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (34. RO - návrh usn. RMP)
Příloha č.3 (34. RO žádost MAJ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX