Bod č.13.:

MSU1/1 - Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za 1. – 3. čtvrtletí roku 2014

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění k 30.9.2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMO č. 265/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:27 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX