Bod č.14.:

MSU1/2 - Návrh plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2015

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace - Rekonstrukce ul. Kleisslova, Dělnická)
Příloha č.2 (Situace - Stavební úpravy objektu "Motýl")
Příloha č.3 (Situace - Chodník v ulici Nad ZOO)
Příloha č.4 (Situace - Chodník Pod Všemi svatými)
Příloha č.5 (Situace - Chodník u 91.MŠ, Jesenická ul.)
Příloha č.6 (Situace - Oplocení v části areálu 60.MŠ)
Příloha č.7 (Situace - Parkoviště u objektu výměníku Sokolovská 84)
Příloha č.8 (Situace - Dětské hřiště Sokolovská 110)
Příloha č.9 (Situace - Oprava plochy v areálu 7.MŠ)
Příloha č.10 (Situace - Oprava chodníků v areálu 91.MŠ)
Příloha č.11 (Situace - Oprava oplocení areálu 91.MŠ)
Příloha č.12 (Situace - Chodník Krašovská 2)
Příloha č.13 (Situace - Chodník k Duhovému hřišti, Nýřanská ul.)
Příloha č.14 (Situace - Parkovací stání Sokolovská 60-72)
Příloha č.15 (Situace - Parkoviště a hřiště Manětínská 10)
Příloha č.16 (Situace - Parkovací stání Sokolovská 34-40)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:28 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX