Bod č.12.:

ŽPD1/1 - Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I.-III. čtvrtletí 2014

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o provádění kom.služeb za I.-III.Q2014)
Důvodová zpráva (zpráva o provádění kom.služeb za I.-III.Q2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:26 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX