Bod č.6.:

EAP/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1. - 9. 2014 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1. - 9. 2014 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1. - 9. 2014 - textová příloha) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1. - 9. 2014 - tabulková příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX