Bod č.15.:

MSU1/3 - Rozbor hospodaření M0 Plzeň 1 k 30. 9. 2014

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:29 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX