Bod č.17.:

MSU1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 53 - 61

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:31 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX