Bod č.62.:

MAJ/1 - Zrušení usnesení ZMP č. 629/08 ve věci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Valcha od ČR, Státní pozemkový úřad, v celém znění

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření SPÚ)
Příloha č.2 (Přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1164 ze dne 30. 10. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:654 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX