Bod č.63.:

MAJ/2 - Zrušení usnesení ZMP č. 163/04 ve věci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Doubravka od ČR, Státní pozemkový úřad, v celém znění

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.2 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1165 ze dne 30. 10. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:655 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX