Bod č.14.:

ÚKEP/9 - Změna zástupce města Plzně na Shromáždění zástupců jako nejvyššího orgánu svazku obcí Povodí Berounky

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:605 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX