Bod č.65.:

MAJ/4 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Plzně, Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Petr Slanec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 347/2013 a 348/2013) (*)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.5 (souhlas)
Příloha č.6 (GP č. 841-45/2013)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1166/2014 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:657 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX