Bod č.66.:

MAJ/5 - Zřízení služebnosti veřejného osvětlení ve prospěch města Plzně, Obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, P. Šoukalová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 347/2013 a 348/2013) (*)
Příloha č.3 (souhlas)
Příloha č.4 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.5 (GP č. 868-57/2014)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1208/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:658 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX