Bod č.64.:

MAJ/3 - Uzavření konečných smluv v souvislosti s výstavbou Lokalita RD Plzeň Újezd, investor paní Vladimíra Bradová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 262/2011) (*)
Příloha č.2 (žádost investora)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.5 (GP č. 1245-314/2014)
Příloha č.6 (GP č. 1243-304/2014)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP 1210/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:656 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX