Bod č.82.:

FIN/1 - Přehled provedených rozpočtových opatření za III. čtvrtletí 2014

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX