Bod č.20.:

FIN/2 - Uzavření dohody o změně smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB č. 926601004 – D a č. 9266010006 - D

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva č. 9266010004)
Příloha č.2 (Návrh dohody o změně smlouvy č. 9266010004 - D)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 618/2003)
Příloha č.4 (smlouva č. 9266010006)
Příloha č.5 (Návrh dohody o změně smlouvy č. 9266010006 - D)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 723/2003)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:615 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX