Bod č.21.:

FIN/3 - Uzavření dohody o změně smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB č. 9255920436 – D a č. 9255910636 - D

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva č. 9255920436)
Příloha č.2 (Návrh dohody o změně smlouvy č. 9255920436 – D )
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 42/2002)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1108/2003)
Příloha č.5 (Smlouva č. 9255910636 )
Příloha č.6 (Návrh dohody o změně smlouvy č. 9255910636 – D )
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 687/2002)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:616 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX