Bod č.22.:

FIN/4 - Přijetí dotace MMR ČR v rámci IOP pro projekt Zvýšení bezpečnosti datové sítě statutárního města Plzně

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky rozhodnutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:617 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX