Bod č.23.:

FIN/5 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektů zateplení MŠ v MO Plzeň 3

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh smlouvy č. 14193493)
Příloha č.2 (návrh smlouvy č. 14210033)
Příloha č.3 (rozhodnutí č. 115D222004893)
Příloha č.4 (Rozhodnutí č. 115D222006150)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:618 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX