Bod č.68.:

MAJ/7 - Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Radobyčice jih, zhuštěná typová výstavba 8 RD Infrastruktura" - investor INVEST PRODUKT s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost + pořizovací cena TDI)
Příloha č.2 (st. ORP + rozsah přebírané TDI + zápis z TP)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 625/2011)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 686/2009)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 139/2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1209 z 27. 11. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:659 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX