Bod č.67.:

MAJ/6 - Majetkoprávní vypořádání - výkup a prodej na území města Plzně a v Dýšině,SoSB kupní, dohoda o započtení,záměr prodeje-FOCUS INVEST

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (záznam z jednání)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 10. 6. 2014)
Příloha č.6 (geometrický plány)
Příloha č.7 ( ceny nemovitých věcí na území města Plzně )
Příloha č.8 (ceny nemovitých věcí v k.ú. Dýšina)
Příloha č.9 (seznam pozemků, které slouží jako veřejné prostranství )
Příloha č.10 (modrá mapa, letecký snímek, situace (areál Ohrada))
Příloha č.11 (modré mapy, letecké snímky, plán města (Plzeň))
Příloha č.12 (modré mapy, letecký snímek (Dýšina) )
Příloha č.13 (dopis žadatele ze dne 10. 11. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX